Kaşıkçı cinayetinde çarpıcı detaylar

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Kaşıkçı cinayetinde çarpıcı detaylar
Abone ol
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı nın katledilmesine ilişkin Suudi Arabistanlı 2 si başkonsolosluk çalışanı firari 6 şüpheli hakkında hazırlanan ikinci iddianamede, 4 kişinin Kaşıkçı cinayetinde delilleri karartmak için Türkiye ye geldiği belirtildi.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin Suudi Arabistanlı 2'si başkonsolosluk çalışanı firari 6 şüpheli hakkında hazırlanan ikinci iddianamede, 4 kişinin Kaşıkçı cinayetinde delilleri karartmak için Türkiye'ye geldiği belirtildi.

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve mahkemeye gönderilen ikinci iddianamede çarpıcı detaylara yer veriliyor.

İddianamede, sorus?turma kapsamında daha önce hazırlanan iddianame kapsamında 20 sanığın yargılamasının halen İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdüğü anlatıldı.

Olayın kapsam ve nitelig?i, suc?un is?lenis? s?ekli dikkate alınarak, delilleri yok etmek veya kasten o?ldu?rme eylemine dog?rudan katılmak ve azmettirmek suretiyle is?tiraki bulunan s?u?phelilerin tespiti amacıyla sorus?turmaya devam edildiğine vurgu yapıldı.

İddianamede, bu soruşturmada da Kaşıkçı'ın bog?ularak o?ldu?ru?lmesi ve cesedinin parc?alanarak yok edilip ortadan kaldırılmasına dog?rudan katılmak suretiyle "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldu?rme" suc?unu is?ledig?i iddiasıyla s?u?pheliler Sultan Yahya A. Abdulbari ve Yasir Halid B. Salman hakkında sorus?turma açıldığı ifade edildi.

İddianamede, sorus?turmada delillerin tespiti ve toplanabilmesi ic?in bas?konsolosluk binası, konutu ve arac?larında yapılacak arama ve incelemelerle ilgili olarak Suudi Arabistan Krallıg?ı yetkilileri ile çeşitli yazıs?ma ve go?ru?s?meler gerçekleştirildiği belirtildi. İddianamede, bunun sonucunda 9 Ekim 2018'de so?z konusu is?lemlerin yapılması yo?nu?ndeki notaya rag?men incelemelerin sadece go?zle gerçekleştirilmesine izin verildiği kaydedildi.

"Ciddi direnis? ve engellemelerle kars?ılas?ıldı"

İddianamede, biyolojik materyaller ile parmak izi aras?tırması, vu?cut izi ve biyolojik kalıntıların kimyasal yo?ntemlerle aranması, luminol kimyasal madde ile kan izi aranarak o?rnekler alınması s?eklindeki inceleme ic?in deg?erlendirme yapılacag?ının belirtilmesi u?zerine 9 Ekim 2018'de alınan mahkeme kararına rag?men inceleme is?lemlerinin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı aktarıldı.

İki u?lke makamları tarafından sürdürülen go?ru?s?melerde varılan mutabakat sonucunda konsolosluk yetkililerinin 15 Ekim 2018'de söz konusu is?lemlerin yapılmasına izin verdiği aktarılan iddianamede, mahkeme kararları ile konsolosluk binasında 15 Ekim 2018'de bas?layıp 16 Ekim 2018'de sona eren, konut ve arac?larda 17 Ekim 2018'de bas?layıp 18 Ekim 2018'de sona eren arama, luminol sıvı ve UV ıs?ık kaynag?ı ile incelemeler yapıldığı kaydedildi.

İddianamede, ilgili kanun maddeleri uyarınca "mu?lkilik" ilkesi ve Viyana Konsolosluk I?lis?kilerine Dair So?zles?me hu?ku?mleri dikkate alınarak Suudi Arabistan yetkililerinden arama ve inceleme izni talep edildiği belirtilerek, "Suudi yetkililer, yapılan go?ru?s?melerde ciddi direnis? ve engellemeler c?ıkarmasına rag?men cumhuriyet bas?savcılıg?ımızın ısrarlı talepleri neticesinde gecikmeli olarak verilen izin sonrasında ilk arama ve el koyma is?lemi 15 Ekim 2018 tarihinde yapılabilmis?tir. Bu sebeple olayda yetkili sorus?turma makamının makul su?rede go?revini yerine getirdig?i, ancak konsolosluk u?lkesi yetkililerince ciddi direnis? ve engellemelerle kars?ılas?ıldıg?ı ac?ıktır." denildi.

Delilleri karartan şüpheliler

Arama ve incelemelerin yapılmaya bas?landıg?ı 15 Ekim 2018'den o?nceki tarihlerde, aralarında delillerin silinmesi, yok edilmesi ve karartılması ic?in Türkiye'ye geldig?i tespit edilen s?u?pheliler Ahmed Abdulaziz M. Aljanobi, Halid Yahya M. Alzahrani, Muhammed I?brahim A. Alzaid ve Obaid Ghazi A. Alasaadi hakkında "suc? delillerini yok etme, gizleme veya deg?is?tirme" suc?undan sorus?turma başlatıldığı anlatılan iddianamede, şüphelilerin ülkeye giriş-çıkış tarihlerine detaylı olarak yer verildi.

İddianamede, maktul Cemal Kaşıkçı'nın evlilik is?lemlerini bas?latmak u?zere 28 Eylül 2018'de Fatih Belediye Bas?kanlıg?ına bas?vuru ic?in gittiklerinde, burada evlilik ic?in bekar oldug?una dair belge alması gerektig?i söylendiği anlatılarak, Kaşıkçı'nın buna mu?teakip aynı gu?n nis?anlısı Hatice Cengiz ile Suudi Arabistan Krallıg?ı I?stanbul Bas?konsoloslug?una gittiği belirtildi.

Burada Hatice Cengiz'in dışarıda beklediği, saat 10.04 sıralarında Bas?konsoloslug?a giren maktul Cemal Kaşıkçı'nın bekar oldug?una ilis?kin belge talebiyle ilgili is?lemler için s?u?pheli Sultan Yahya A. Abdulbari ile go?ru?s?tu?g?u? ifade edilen iddianamede, burada kendisine is?lemlerinin yetis?meyeceg?i gerekçesiyle 2 Ekim 2018'de randevu verildiği kaydedildi.

Öldürme planı için Suudi Arabistan'a gitmişler

İddianamede, maktulun 2 Ekim 2018'de tarihinde konsoloslug?a tekrar geleceg?i hususunda haklarında daha o?nce "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldu?rme suc?una azmettirmek" suçundan dava açılan Suudi Arabistan Krallıg?ı yetkilileri Ahmet Bin Muhammed El Asiri ve Saud Al Kahtani tarafından bilgi edinildig?i aktarıldı.

Bunun üzerine maktul Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'a getirilmesi, kabul etmemesi ve getirilememesi halinde o?ldu?ru?lmesi ic?in harekete gec?ildiği anlatılan iddianamede, Mansour Othman M. Abu Hussain'a verilen talimat üzerine Suudi Arabistan'da görev yapanlardan 15 kişilik bir ekip oluşturulduğu vurgulandı.

Yapılan go?ru?s?meler sonrasında, Suudi Arabistan I?stanbul Bas?konsoloslug?unda atas?e olarak çalışan sanıklar Yasir Halid B. Salman ile istihbaratc?ı Ahmed Abdullah A. Almuzaini'nin, İstanbul'daki hareket tarzını belirlemek, icra edilecek eylemin yer, zaman ve konumunu belirleyip planlama yapmak ve gerekli bilgileri almak amacıyla Suudi Arabistan'a çağırıldıkları kaydedildi.

İddianamede, Suudi Arabistan'a yapılan planlama sonrasında olus?turulan ve o?nceki sorus?turma sonrasında haklarında iddianame du?zenlenen 15 kis?ilik ekip ile bu c?alıs?maya katılmak u?zere 29 Eylül 2018 tarihinde Suudi Arabistan'a giden Ahmed Abdullah A. Almuzaini ve Yasir Halid B. Salman'ın, maktulun Suudi Arabistan I?stanbul Bas?konsoloslug?una gideceg?i 2 Ekim 2018 gu?nu? orada olmak u?zere gruplar halinde harekete gec?tikleri ifade edildi. İddianamede, haklarında daha önce dava açılan 18 sanık ile söz konusu 2 şüphelinin, maktulun bas?konsoloslug?a gelmesinden o?nce gerekli hazırlıkları tamamladıkları anlatıldı.

Şüphelinin, Kaşıkçı'yı araması

İddianamede, 2 Ekim 2018 gu?nu? Londra'dan do?nen maktul Kaşıkçı'nın aynı gu?n nis?anlısı olan mu?s?teki ile birlikte iken cep telefonu ile saat 11.20 sıralarında s?u?pheli Sultan Yahya A. Abdulbari'yi arayarak işlemlerinin hazır olup olmadığını sorduğu, şüpheli Abdulbari'nin "Buyrun evraklarınız hazır, almaya gelin. Saat 13.00'de sizi bekliyoruz" dediği aktarıldı.

Söz konusu tarihte bas?konsoloslug?a giren maktulu?n, Bas?konsolosun 2. katta bulunan odasına davet edildig?i belirtilen iddianamede, burada Kaşıkçı'ya Suudi Arabistan'a do?nu?p do?nmeyeceg?inin soruldug?u ve hakkında geri do?nmesi ic?in I?nterpol'den emir oldug?u, yargı kararı bulunduğunun söylendiği anlatıldı.

İddianamede, burada hakkında herhangi bir dava olmadıg?ını so?yleyen Kaşıkçı'dan og?luna mesaj yazmasının istendiğini ancak maktulun bunu kabul etmediği ifade edildi.

Kaşıkçı'nın, odada bulunan s?u?pheliler tarafından ayrılmasına izin verilmeyip ag?zının kapatıldığı, kars?ı koymaya c?alıs?sa da bunu bas?aramadığı ve bog?ularak o?ldu?ru?ldu?g?u? bildirilen iddianamede, cesedinin parc?alanarak bas?konsolosluk binasından c?ıkarıldıg?ı kaydedildi.

Olaydan sonra haklarında daha o?nce iddianame du?zenlenen 18 sanığın olay gu?nu? farklı gruplar halinde İstanbul'dan ayrıldıkları belirtilen iddianamede, şu?pheli Yasir Halid B.Salman'ın 3 Ekim 2018'de, şu?pheli Sultan Yahya A. Abdulbari'nin ise 29 Eylül 2019'da Suudi Arabistan'a gittig?i vurgulandı.

İddianamede, şüpheli olarak yer alan bu iki şahsın, haklarında dava açılan 18 sanıkla birlikte hareket ederek olayın tu?m ayrıntıları ile ilgili plan ve is? bo?lu?mu? yaptıkları suc?un is?lenmesine etkin ve is?levsel bir s?ekilde katkıda bulundukları vurgulandı.

İddianamede, bu iki şüphelinin suc?a dog?rudan katıldıkları ve ortak hakimiyet alanına aldıkları maktul Kaşıkçı'yı bog?arak o?ldu?rdu?kleri ve bu suretle "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldu?rme" suc?unu is?ledikleri belirtildi.

Aramanın yapıldığı tarihten önce deliller yok edildi

İddianamede, konsolosluk binasında, konutunda ve arac?larında yapılan arama ve olay yeri incelemelerine rag?men cinayetten sonra delilleri yok etmek amacıyla Türkiye'ye gelen s?u?pheliler Ahmed Abdulaziz M. Aljanobi, Halid Yahya M. Alzahrani, Muhammed I?brahim A. Alzaid ve Obaid Ghazi A. Alasaadi tarafından delillerin yok edilmesi nedeniyle maktulun cesedi veya cesede ait herhangi bir iz veya emare bulunamadıg?ı kaydedildi.

Konsolosluk binası, konutu ve arac?larında planlanan ayrıntılı ve kapsamlı aramanın, Suudi yetkililer tarafından deg?erlendirme yapılacag?ı belirtilerek 9 Ekim 2018'de gerçekleştirilemediği anlatılan iddianamede, bundan sonra, arama ve incelemelere bas?landıg?ı,15 Ekim 2018'den o?nceki tarihlerde suc? delillerini yok etmek ve gizlemek amacıyla bir ekibin Türkiye'ye geldig?i aktarıldı.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Suc?a ilis?kin delilleri ortadan kaldırmak amacıyla bu ekibin Cumhuriyet Bas?savcılıg?ımız tarafından yapılacak olan biyolojik materyaller ile parmak izi aras?tırması, vu?cut izi ve biyolojik kalıntıların kimyasal yo?ntemlerle aranması, luminol kimyasal madde ile kan izi aranarak o?rnekler alınması s?eklindeki arama ve inceleme is?lemi sırasında herhangi bir delilin elde edilememesi ic?in gerekli c?alıs?maları yapmak ve dolayısıyla suc? delillerini gizlemek, silmek, yok etmek ve karartmak amacıyla u?lkemize geldikleri tespit edilmis?tir."

S?u?pheliler Ahmed Abdulaziz M. Aljanobi ve Halid Yahya M. Alzahrani'nin 11 Ekim 2018'de, diğer şu?pheliler Muhammed I?brahim A. Alzaıd ve Obaid Ghazi A. Alasaadi'nin 10 Ekim 2018'de Türkiye'ye giris? yaptıkları ve 18 Ekim ile 21 Ekim tarihleri arasında ise Suudi Arabistan'a geri döndükleri aktarılan iddianamede, şu?phelilerin Türkiye'de bulundukları su?re ic?erisinde Suudi Arabistan I?stanbul Bas?konsoloslug?u binası ve konutunda delillerin silinmesi, yok edilmesi ve karartılmasına yo?nelik teknik c?alıs?malar yaptıkları vurgulandı.

İddianamede, şüphelilerin Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra yapılacak biyolojik materyaller ile parmak izi aras?tırması, vu?cut izi ve biyolojik kalıntıların kimyasal yo?ntemlerle aranması, luminol kimyasal madde ile kan izi aranarak o?rnekler alınması s?eklindeki arama ve inceleme is?lemi sırasında herhangi bir delilin elde edilememesi ic?in c?alıs?ma yaparak suc? delillerini silip yok ederek delilleri kararttıkları kaydedildi.

AA


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Yavaş'tan hızlı müdahale için filyasyon ekibine destekÖnceki Haber

Yavaş'tan hızlı müdahale için filyasyon...

Suç örgütünden 'pitonlu tehdit'Sonraki Haber

Suç örgütünden 'pitonlu tehdit'

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar